ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΝΗΣΙ

Βροντερό ''όχι'' στις ξένες επενδύσεις λένε οι ΚρητικοίΞεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που αποτυπώνονται στην Παγκρήτια δημοσκόπηση με θέμα την ανάπτυξη, που διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του...

Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη Διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων και του Κων/νου Ζοπουνίδη καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στην προκειμένη περίπτωση καταγράφεται η άποψη των πολιτών για την ανάπτυξη στην Κρήτη ως αντίπαλο δέος της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας και της ύφεσης, ύστερα από τις ποικίλες εξελίξεις στο χώρο της πολιτικής και της οικονομίας του τελευταίου διαστήματος.

Η άποψη των πολιτών για την ανάπτυξη είναι σημαντική, οι πολίτες δεν είναι ουδέτεροι απέναντι στο ζήτημα της ανάπτυξης και η γνώμη τους, αλλά και η οπτική τους έχει πρωτεύοντα ρόλο για την υλοποίηση της. Ελαφρώς διχασμένη παρουσιάζεται η κοινή γνώμη στο θέμα της ανάπτυξης αφού σε ποσοστό 48,8% δηλώνουν ότι τη συνδέουν με την περιβαλλοντική επιβάρυνση και καταστροφή, ενώ αντίθετη γνώμη για την ανάπτυξη φαίνεται να ένα έχει εξίσου μεγάλο ποσοστό ύψους 46,3%.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από την ανάλυση των δεδομένων η γνώμη των πολιτών για το μέγεθος των επιχειρήσεων που θέλουν να αναπτυχθούν στο νομό τους παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. Σε ποσοστό 33,7% δηλώνουν ότι προτιμούν να αναπτυχθούν επιχειρήσεις οι οποίες να απασχολούν λιγότερα από 250 άτομα.

Το 32,7% του δείγματος επιθυμεί να δημιουργηθούν μεγάλες επιχειρήσεις και να απασχολούν περισσότερα από 250 άτομα η καθεμία. Μικρές επιχειρήσεις έως 50 εργαζομένων προτιμά το 25,9% του δείγματος, ενώ το 7,7% θα ήθελε οι νέες επιχειρήσεις να είναι μικρές και να απασχολούν λιγότερα από 50 άτομα η καθεμία.

Αναφορικά με την άποψη των πολιτών για τους τομείς στους οποίους πρέπει να δώσουμε έμφαση ώστε να επιτύχουμε την ανάπτυξη, οι πολίτες φαίνεται να εστιάζουν κυρίως στον τουρισμό (39,7%) και στον πρωτογενή τομέα (24,8%). Ακολουθούν το εμπόριο (11,1%), οι εξαγωγές (8,4%), η ναυτιλία (4,6%), η οικοδομή (5,3%), βιομηχανία (4,3%). Δεν έλειψαν και εκείνοι που πρότειναν τις ασφαλιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες (1%).

Σε ερώτηση σχετικά με τις τουριστικές υποδομές στην Κρήτη η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών (60,8%) διατύπωσε την άποψη ότι αυτές επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών του νησιού.

Ένα ποσοστό της τάξης του 15,1% δήλωσε ότι πρέπει να κατασκευάσουμε καινούργια ξενοδοχεία στην Κρήτη ώστε να ενισχύσουμε το τουριστικό προϊόν, ένας στους δέκα πολίτες υποστηρίζουν ότι θα ήταν καλύτερο να έχουμε πολλά μικρά ξενοδοχεία στο νησί, ενώ αντίθετη άποψη φαίνεται να έχει το 9,6% των ερωτηθέντων, οι οποίοι επιθυμούν μεγάλα ξενοδοχεία στο νησί.

Τέλος ένα μικρό ποσοστό μόλις 3,8% δήλωσε ότι πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των ξενοδοχείων και των κλινών στην Κρήτη.

Σαφής φαίνεται να είναι η άποψη των πολιτών στον τομέα των επενδύσεων στην Κρήτη, αφού δύο στους τρεις πολίτες (66,1%) επιθυμούν να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις από Έλληνες επιχειρηματίες, 17,1% από ξένους και 16,8% από το κράτος.

Ταυτόχρονα το 1/3 περίπου του δείγματος δηλώνει ότι προτιμά οι επενδύσεις να υλοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού. Σε υψηλά επίπεδα προτίμησης είναι και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που συγκέντρωσαν ποσοστό της τάξης του 30,3%, καθώς και ο τεχνολογικός τομέας με 23,7%. Ακολουθούν η βιομηχανία με 10,9% και τα έργα που ενισχύουν τις μεταφορές (λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρόδρομοι) με μόλις 2,9%.

Ταυτόχρονα με την επιθυμία για επενδύσεις στις ΑΠΕ οι πολίτες παρουσιάζονται θετικοί σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (64,3%) και στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων στη στέγη τους. Αξιοσημείωτο είναι βέβαια ότι το 35,7% του δείγματος έχει αντίθετη γνώμη για τα φωτοβολταϊκά στη στέγη δηλώνοντας ότι δεν συμφέρουν ή ότι δεν τα επιθυμεί για διάφορους λόγους.

Χαρακτηριστική είναι και η γνώμη των πολιτών για τις εμπορικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν στην περιοχή τους, αφού η μεγάλη πλειοψηφία επιθυμεί αυτές να εμπορεύονται και να εξάγουν μόνο Ελληνικά προϊόντα, σε ποσοστό 71,3%.

Να εμπορεύονται και να εξάγουν Ελληνικά αλλά και ξένα προϊόντα δήλωσε ότι προτιμά το 23,5%, ενώ ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 3,1% υποστήριξε την πρωτοποριακή άποψη οι επιχειρήσεις να εισάγουν προϊόντα από το εξωτερικό και μετά να τα πουλάνε στις διεθνής αγορές.

Δεν έλειψαν βέβαια και εκείνοι (2,1%) που δεν επιθυμούν τέτοιου είδους εμπορικές επιχειρήσεις στην περιοχή τους. Η αδυναμία του συστήματος να προσαρμοστεί στη σύγχρονη εποχή, στις επιταγές της οικονομίας και στους κανόνες της ελεύθερης αγοράς είναι πασιφανής.

Ωστόσο, απαράβατη προϋπόθεση προόδου και ανάπτυξης αποτελεί η διερεύνηση της ελεύθερης αγοράς, η γνώση των κανόνων που τη διέπουν και η ικανότητα προσαρμογής ατόμων ή συστημάτων σ’αυτή.

Δεν είναι τυχαίο ότι προηγμένες χώρες στηρίζονται στην ελεύθερη αγορά, δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μέγιστη ανάπτυξη.

Σαφώς επηρεασμένη από την πληροφόρηση των ΜΜΕ και των επιστημόνων για τα κύρια αίτια της περιβαλλοντικής καταστροφής φαίνεται να είναι και η κοινή γνώμη των κατοίκων της Κρήτης οι οποίοι υποστηρίζουν σε ποσοστό 80,9% ότι βιομηχανία βλάπτει περισσότερο το περιβάλλον και υποβαθμίζει το επίπεδο της ποιότητας ζωής.

Ακολουθούν ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, αλιεία κλπ.) 6,8%, τα έργα υποδομής (4,1%), ο τουρισμός (3,4%) και η βιοτεχνία (2,7%).

Η έρευνα επεκτάθηκε και στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ενός εκπαιδευτικού μοντέλου που θα ενισχύει την ανάπτυξη όπου και ζητήθηκε από τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Στην ερώτηση αυτή οι πολίτες διατύπωσαν την άποψη (15,9%) ότι ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο ανάπτυξης θα πρέπει να δώσει έμφαση στην οικονομία, στη Διοίκηση (14,8%), στο Μάρκετινγκ (13,5%), στην τεχνολογία και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (14,1%), στις τουριστικές επιστήμες (10%), στα μαθηματικά και τη φυσική (4,1%), στη γεωπονία (6,5%). Αξιοσημείωτο είναι ότι μία μεγάλη μερίδα πολιτών (17,8%) υποστήριξε πως είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση από το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελληνική γλώσσα και την Ιστορία.

Σε σχετική ερώτηση για την κατεύθυνση που πρέπει να αναπτυχθεί ο αγροτικός τομέας, το 47% των πολιτών δήλωσε ότι η ανάπτυξη νέων καλλιεργειών είναι η κατάλληλη οδός για να βαδίσουν οι παραγωγοί μας. Στην αύξηση των πωλήσεων στην ξένη αγορά πιστεύουν ότι πρέπει να στραφούν οι Έλληνες παραγωγοί σε ποσοστό 34,3%, στην Ελληνική αγορά το 8,9%, ενώ το 9,7% των ερωτηθέντων επιθυμεί την αύξηση της αγροτικής παραγωγής.

Ο δρόμος της τεχνολογικής ανάταξης της χώρας μας πάντως φαίνεται αρκετά μακρύς σύμφωνα με τη γνώμη των πολιτών. Το 49,8% του δείγματος πιστεύει ότι δε θα καταφέρουμε ποτέ να ανταγωνιστούμε χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, ενώ ταυτόχρονα το 27,2% των πολιτών θεωρεί ότι θα τα καταφέρουμε σε 10-15 έτη.

Για χρονικό διάστημα 5-10 ετών έκανε λόγο το 11% του δείγματος. Δεν έλειψαν και οι αρκετά αισιόδοξοι που υποστήριξαν σε ποσοστό 3,2% ότι μέσα σε 2-5 έτη η χώρα μας θα έχει καταφέρει να ανταγωνίζεται τις προηγμένες τεχνολογικά χώρες.

Η δημοσκόπηση εξέτασε την γνώμη των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο προτιμούν οι πολίτες να να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και οι απαντήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε ποσοστό ύψους 73,4% οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι θα είναι καλύτερο να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας σταδιακά στον ιδιωτικό τομέα μέσω της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Αντίθετη άποψη διατύπωσε το 16,4% που δείχνει να προτιμά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από το δημόσιο.

Τέλος όσον αφορά στην άποψη της κοινής γνώμης απέναντι στη στάση που πρέπει να κρατήσουν οι τράπεζες τη δεδομένη. Επικρατεί η άποψη με ποσοστό (42,8%) ότι πρέπει να χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις.

Συγχρόνως όμως υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 39,8 % που πιστεύει πως οι τράπεζες πρέπει να χαρίσουν τα δάνεια στους δανεισμένους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Να δοθούν νέα δάνεια στους πολίτες από τις τράπεζες επιθυμεί το 10,7%, ενώ σε ποσοστό ύψους 6,7% οι πολίτες υποστήριξαν ότι οι τράπεζες πρέπει να πάρουν τα χρήματα ή τις περιουσίες από αυτούς που χρωστάνε.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

• Η έρευνα διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του διδάσκοντα του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων Γιώργου.I.Ματαλλιωτάκη και του καθηγητή Κων/νου Ζοπουνίδη διευθυντή του εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής.

• Η οργάνωση της έρευνας, η ανάλυση των αποτελεσμάτων και η επίβλεψη συλλογής των στοιχείων έγινε από τον Ματαλλιωτάκη Γεώργιο Διδάκτορα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

• Η σύνταξη του ερωτηματολογίου έγινε από τον διδάκτορα Γ.I .Ματαλλιωτάκη .

• Η Παγκρήτια αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 13-15 Μαρτίου του 2013.

• Μέθοδος: Το δείγμα ήταν τυχαίο, στρωματοποιημένο και αντιπροσωπευτικό του σχετικού πληθυσμού, περιελάμβανε 938 νοικοκυριά της Κρήτης και επιλέχθηκε βάσει των σχετικών αναλογιών του πραγματικού πληθυσμού της απογραφής του 2011. Βασίσθηκε σε δομημένο ερωτηματολόγιο και πραγματοποιήθηκαν προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

• Ηλικίες: από 18 ετών έως 60 +
flashnews.gr
Previous
Next Post »
http://comgr.net http://laptop-service.net http://service-ypologiston.com http://minoas.info http://web-hellas.gr http://minoasnet.com http://wdm.gr http://gr24.info http://sitewards.eu https://netgr.eu http://wpxproud.net http://grcom.net Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 ; 210 9239148 ; 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 ; 210 9239148 ; 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 ; 210 9239148 ; 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 ; 210 9239148 ; 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 ; 210 9239148 ; 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 ; 210 9239148 ; 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 ; 210 9239148 ; 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 ; 210 9239148 ; 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 ; 210 9239148 ; 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 ; 210 9239148 ; 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 ; 210 9239148 ; 210 9238158 Μεταχειρισμένα Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων Παπαδάκης ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ 67, Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΛ 210 9012444 ; 210 9239148 ; 210 9238158 Subaru service Λαουταρης,service Subaru αθήνα,ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Subaru αθήνα,ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ service Subaru αθήνα,ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Subaru αθήνα,Subaru service Λαουταρης,ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Subaru service Λαουταρης,service Subaru αθήνα,ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Subaru αθήνα,ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ service Subaru αθήνα,ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Subaru αθήνα,Subaru service Λαουταρης,ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ service Subaru αθήνα,ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Subaru αθήνα,Subaru service Λαουταρης,ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Make Up ΝΥΦΗΣ ΝΥΦΙΚΟ Make Up ΝΥΦΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΝΥΦΗΣ ΜΑΚΙΓΙΑΖ ΓΑΜΟΥ http://pcuser.gr http://pcuser-help.eu http://psagmenos.info http://proionta-tis-fisis.info http://kritikos.eu ΚΡΗΤΙΚΟΣ Φτιάχνω μόνος μου Προσκλητήρια Γάμου Προσκλητήρια Βάπτισης Μπομπονιέρες Γάμου Μπομπονιέρες Βάπτισης Διακοσμήσεις Γάμου Διακοσμήσεις Βάπτισης Στολισμοί Γάμου Στολισμοί Βάπτισης Πακέτο Βάπτισης Ρούχα Παπούτσια Κουτιά Πινακάκια Λαμπάδες Λαδοσέτ Μαρτυρικά Ευχολόγια Giannakas exhaust ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ ιλιον ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ πετρουπολη ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ περιστερι Ψυχολόγος Πετρούπολη ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΨΑΡΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ